Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν μέχρι 13 Μαρτίου 2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση (οι υποψήφιοι αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.thyespa.uoa.gr, επιλέγουν την "Καταχώρηση αίτησης", εκτυπώνουν την αίτηση και την υποβάλλουν μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά 
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Δύο συστατικές επιστολές (αν είναι φοιτητές) ή βεβαίωση εργασίας (αν είναι μέλη διδακτικού προσωπικού)
  4. Φωτοτυπία του διαβατηρίου τους ή της ταυτότητάς τους (για όσους προέρχονται από χώρα-μέλος της Ε.Ε.) 
  5. Μία φωτογραφία

στην παρακάτω διεύθυνση με απλό ταχυδρομείο (ΟΧΙ συστημένα):

Γραμματεία ΘΥΕΣΠΑ

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου

ΕΛΛΑΣ