Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΙΠΕΔΑ

Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε επίπεδα τα οποία είναι καθορισμένα σύμφωνα με τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης, με περισσότερες εσωτερικές υποδιαιρέσεις.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε κατατακτήριο τεστ κατά την έναρξη του προγράμματος και εντάσσονται στο αντίστοιχο επίπεδο. 

ΕΠΙΠΕΔΑ 1-3: απαιτείται στοιχειώδης γνώση της Νεοελληνικής Γλώσσας

  • Νεοελληνική Γλώσσα

Εντατική διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας με έμφαση στις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες

(παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου)

ΕΠΙΠΕΔΑ 4-6: απαιτείται επαρκής γνώση της Νεοελληνικής Γλώσσας

  • Νεοελληνική Γλώσσα για προχωρημένους
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Νεοελληνική Ιστορία
  • Νεοελληνική Τέχνη
  • Σειρά διαλέξεων με γνωστικά αντικείμενα