Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανταποκρινόμενο στο αυξημένο ενδιαφέρον για τις νεοελληνικές σπουδές προσφέρει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος υποτροφίες από 400,00 ευρώ εκάστη. Οι υποτροφίες αυτές θα δοθούν σε όσους από τους υποψήφιους επιλεγούν από την αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου Αθηνών.