ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11-5-2020

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών το πρόγραμμα των ΘΥΕΣΠΑ 2020 δεν θα πραγματοποιηθεί. Παρακαλούμε διαβάστε εδώ την επιστολή της Επιτροπής Σπουδών.