ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022

Σας ανακοινώνουμε ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει, για τριακοστό πέμπτο κατά σειρά χρόνο (εκτός των ετών 2020 και 2021 λόγω της πανδημίας), το πρόγραμμα των ΘΥΕΣΠΑ (Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών) για μέλη του διδακτικού προσωπικού και προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών του εξωτερικού. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από 6 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου και η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 18 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.thyespa.uoa.gr

Παρακαλούμε διαβάστε εδώ την Επιστολή της Επιτροπής Σπουδών.